Teknisk

Hvordan virker det?

Å gå i dybden på hvordan Dabv enheten fungerer har egentlig ingen hensikt her på våre nettsider. Ønsker du å fordype deg på virkemåten, lese dokumentasjon, laborotorierapporter osv., finner du linker til det meste nederst på denne siden. Vi skal i stedet gi deg en kort oppsummering på hvordan DaBv enheten renser vannet.